फॅक्टरी टूर

आमच्याबद्दल

कंपनी इमारत

कारखान्याचा दरवाजा

कच्चा माल तळघर

पुढील बाक

पुढील बाक

कारखाना

सामायिक जागा

कारखाना

संमेलन कक्ष

1 इन्स्ट्रुमेंट R&D

इन्स्ट्रुमेंट R&D

2 साधन उत्पादन

साधन उत्पादन

3 गुणवत्ता व्यवस्थापन

दर्जा व्यवस्थापन

4 प्रदर्शन हॉल

प्रदर्शन हॉल

5 अभिकर्मक R&D प्रयोगशाळा

अभिकर्मक R&D प्रयोगशाळा

6 अभिकर्मक R&D प्रयोगशाळा

अभिकर्मक R&D प्रयोगशाळा

7 अभिकर्मक उत्पादन

अभिकर्मक उत्पादन

8 अभिकर्मक उत्पादन

अभिकर्मक उत्पादन

9 अभिकर्मक उत्पादन

अभिकर्मक उत्पादन